Category Archives: General

Fixa-t’hi, profe

Per als convençuts, una eina més. Per als escèptics, un toc d’atenció.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=aEFKfXiCbLw]

[via comunisfera]

Web 2.0?

Web 2.0 és ara mateix un dels termes més presents a la blocosfera, en particular, i a la Xarxa, en general. De fet, no només això, sinó que constantment ens arriben altres paraules que incorporen la mateixa etiqueta 2.0. Però de què estem parlant? El concepte té el seu origen en una tempesta d’idees entre la gent d’O’Reilly Media i MediaLive International per preparar una conferència, a mitjans de l’any 2004. La principal referència bibliogràfica és l’article de Tim O’Reilly titulat What is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software (el portal de la Societat de la Informació, de Telefónica, n’ofereix una versió en castellà). Des de la seva aparició, el terme s’ha anat popularitzant i ara mateix és omnipresent. Això no vol dir, no obstant, que no hi hagi veus crítiques o, com a mínim, escèptiques a l’entorn d’aquesta idea. Entre elles, em sembla interessant l’article de Carlos Scolari i Hugo Pardo Kuklinski, autors del blog Digitalismo i professors de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic, on condueixen el Grup de Recerca d’Interaccions Digitals. Un text que convida a reflexionar sobre la facilitat amb què s’escampen nous termes relacionats amb Internet i que sovint serveixen per tornar a nomenar realitats ja conegudes.