comunicació

El podcàsting en les relacions públiques

L’àmbit natural del podcàsting del podcàsting és la ràdio, en tant que es basa en el seu llenguatge: el de la comunicació sonora. Però com hem vist en entrades anteriors (‘Els podcasts dels mèdia‘ i ‘Els podcàsters amateurs‘), els podcasts fan possible que altres mitjans aliens al so entrin en aquest terreny, alhora que són la “ràdio personal” […]

El perquè dels podcàsters independents

Acabo d’enllestir un capítol de la tesi dedicat al podcàsting independent. Aquest és el concepte que faig servir per referir-me als podcasts que no tenen vinculació amb els mitjans de comunicació tradicionals. Hi ha qui en diu podcasts amateurs o no professionals, però no m’agrada aquesta expressió: em sembla pejorativa; potser sense voler-ho, però denota […]